TRIDESET OSMA SEDNICA GRADSKOG VEĆA GRADA KRALjEVA

Članovi Gradskog veća grada Kraljeva, na trideset osmoj (redovnoj) sednici Gradskog veća, održanoj 19. jula 2021. godine, kojom je predsedavao zamenik gradonačelnika Vukman Rakočević, razmatrali su sedamnaest tačaka.

Većnici su usvojili rešenja o dodeli sredstava za bespovratno sufinansiranje investicionih projekata stambenih zajednica koje su ispunile kriterijume za dodelu sredstava i o odbacivanju i odbijanju prijava za dodelu sredstava za bespovratno sufinansiranje investicionih projekata stambenih zajednica i drugih lica koje nisu ispunile kriterijume za dodelu sredstava, a doneli su i Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Takođe, doneli su Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje o raspodeli korišćenja budžetskih sredstava indirektnim korisnicima mesnim zajednicama za 2021. godinu po Odluci o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2021. godinu, kao i Rešenje o rasporedu korišćenja budžetskih sredstava za Gradsku upravu, u okviru programa 15 – Opšte usluge lokalne samouprave.

            Raspisan je Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekta smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Kraljeva u 2021. godini.

            Članovi Gradskog veća su se pozitivno izjasnili na Rešenje o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Kraljeva prikupljanjem pismenih ponuda, kao i na Rešenje o prenosu prava javne svojine na Republiku Srbiju za potrebe korisnika Ministarstvo pravde, na nepokretnosti koju čini gradsko građevinsko zemljište u Ulici dr Dragomira Karajovića, na kp broj 2880/1 KO Kraljevo.

Kraljevački većnici su doneli Rešenje o otuđenju kp broj 3362/8 KO Kraljevo, koja je javna svojina grada Kraljeva, Janić Damljanu iz Kraljeva kao najpovoljnijem ponuđaču po osnovu raspisanog javnog oglasa, i stavljanju van snage rešenja Gradskog veća grada Kraljeva broj 011-135/2021-I od 07.06.2021. godine odnosno Rešenje o otuđenju pokretne stvari iz javne svojine – moped marke PIAGGIO tip LIBERTI 50 2T, Ivanu Lukoviću iz Kraljeva kao najpovoljnijem ponuđaču na osnovu raspisanog javnog oglasa od 25.06.2021. godine.

            Na trideset osmoj sednici Gradskog veća grada Kraljeva doneta su rešenja o davanju u zakup poslovnog prostora u Ulici Olge Milutinović broj 1 (L-3), na kp broj 682 KO Kraljevo, Borislavu Božoviću iz Kraljeva, zatim poslovnog prostora u Ulici Tomislava Andrića Džigija broj 29-31 (L-2), na kp broj 1039/3 KO Kraljevo, Jovici Stanojeviću iz Kraljeva, poslovnog prostora u Ulici Vojvode Stepe broj 10-12 (L-3), na k.p. broj 91/1 KO Kraljevo, Privrednom društvu „MOZZART“ DOO, Beograd, kao i poslovnog prostora u Ulici Miloša Velikog u Kraljevu, na kp broj 1450/1 KO Kraljevo, Goranu Đokoviću iz Kraljeva.

Donet je i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Gradskom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva, Lokalnom ombudsmanu grada Kraljeva i Službi za internu reviziju organa i službi grada Kraljeva.

Članovi veća su usvojili i rešenja o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 867.000,00 dinara za sanaciju dela krova na fiskulturnoj sali OŠ „Vuk Karadžić“ Ribnica odnosno o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 1.000.000,00 dinara za potrebe izrade projekta zaštite od požara i izmenā i dopunā projekta automatske detekcije i dojave požara za OŠ „Sveti Sava“ Ribnica.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *