Marketing

Raski.rs je regionalni portal namenjen informisanju građana. Objektivnim izveštavanjem bez cenzure 24 sata dnevno.

Reklamirajte se kako na portalu Raski.rs tako i u informativnom programu radio stanica koje emituju naše vesti.

Za sve informacije obratite se našoj marketing službi.

+381 64 220 024
marketing@raski.rs