Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u javnoj svojini opštine Raška za vreme trajanja vanrednog stanja

Na osnovu člana 27a. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr.zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19) i člana 59. Statuta opštine Raška („Službeni glasnik opštine Raška“ br. 197/18), a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja (“Službeni glasnik RS”, br. 29/20), Opštinsko veće opštine Raška, dana 10. avgusta 2020. godine, donosi sledeću

ODLUKU

o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u javnoj
svojini opštine Raška za vreme trajanja vanrednog stanja

I

Zakupci svih poslovnih prostorija u javnoj svojini opštine Raška, OSLOBAĐAJU SE plaćanja zakupnine za zakupljene poslovne prostore, za vreme trajanja vanrednog stanja, odnosno od 15. marta 2020. godine do 06. maja 2020. godine.

II

Svi zakupci poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Raška, dužni su da podnesu pisani zahtev za oslobađanje plaćanja zakupnine.
Zakupci će biti u obavezi da, za vreme za koje su oslobođeni plaćanja zakupnine, plate sve troškove koji se odnose na korišćenje poslovnog prostora, odnosno troškove za utrošenu električnu energiju po računu dobavljača električne energije i troškove komunalnih usluga po računu Javnog komunalnog preduzeća ”Raška”.

III

Ugovori o zakupu poslovnog prostora zaključeni između Opštine Raška i zakupaca koji su oslobođeni plaćanja zakupnine ovom Odlukom, tretiraće se kao ugovori o davanju na korišćenje poslovnog prostora bez naknade, za vreme definisano u tački I ove Odluke.

IV

Odluku dostaviti Odseku za finansije, budžet i LPA i objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Raška .

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE RAŠKA
III Broj: 06-IV-83/2020-12
Dana: 10. avgusta 2020. godine

ZAMENIK PREDSEDNIKA
OPŠTINE RAŠKA
Đorđe Gogić

OBRAZLOŽENjE

Članom 27a. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu, predviđeno je da:
” Izvršni organ lokalne vlasti je odgovoran za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima na način koji je u skladu sa ovim zakonom”.
Članom 59. Statuta opštine Raška, definisane su nadležnosti Opštinskog veća opštine Raška.

Dana 15.03.2020.godine Vlada Republike Srbije donela je Odluku o proglašenju vanrednog stanja (“Službeni glasnik RS”, broj 29 od 15. marta 2020.godine).

Dana 21.03.2020.godine Vlada Republike Srbije donela je Odluku o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora (“Službeni glasnik RS”, broj 39 od 21. marta 2020.godine).

Dana 21.03.2020.godine Vlada Republike Srbije donela je Odluku o posebnim merama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje (“Službeni glasnik RS”, broj 39 od 21. marta 2020.godine).

Imajući u vidu da zakupci nepokretnosti u javnoj svojini opštine Raška u njima obavljaju poslovne delatnosti i da su, u vreme vanrednog stanja, poslovne delatnosti obavljali u ograničenim uslovima ili su prestajali sa radom, u cilju ublažavanje ekonomskih posledica na teritoriji opštine Raška, nastalih zaraznim virusom Covid-19, shodno Zakonu, Uredbama i merama Vlade Republike Srbije, doneta je navedena odluka.

S obzirom na navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

Raški Portal / raska.rs

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *