70. Sednica četvrtog saziva opštinskog veća opštine Raška

70. SEDNICA ČETVRTOG SAZIVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE RAŠKA će se održati 02. decembra 2019. godine (ponedeljak) u Sali Opštinske uprave Raška (ul. Predraga Vilimonovića 1) sa početkom u 10,00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledećo DNEVNI RED:

– RAZMATRANjE ZAPISNIKA SA 69. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA;

1. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE RAŠKA ZA 2020. GODINU, NAKON SPROVEDENE JAVNE RASPRAVE;
IZVESTILAC: Milka Mijajlović, šef računovodstva trezora;
2. UTVRĐIVANjE PREDLOGA PROGRAMA UREĐIVANjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA 2020. GODINU, NAKON SPROVEDENE JAVNE RASPRAVE;
IZVESTILAC: Lazar Mandić, šef Odseka za investicije i građevinsko zemljište;
3. RAZMATRANjE DRUGE IZMENE FINANSIJSKOG DELA PROGRAMA POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA PUTEVI RAŠKA IZ RAŠKE ZA 2019. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA DRUGU IZMENU;
IZVESTILAC: Darko Milićević, direktor JKP Putevi Raška;
4. RAZMATRANjE PROGRAMA POSLOVANjA SA PROGRAMOM KORIŠĆENjA SUBVENCIJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA PUTEVI RAŠKA ZA 2020. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM;
IZVESTILAC: Darko Milićević, direktor JKP Putevi Raška;
5. RAZMATRANjE PROGRAMA POSLOVANjA SA PROGRAMOM SUBVENCIJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „RAŠKA“ ZA 2020. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM;
IZVESTILAC: Radomir Jaćović, direktor JKP „Raška“;
6. RAZMATRANjE PLANA I PROGRAMA RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD RAŠKA ZA 2020. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM;
IZVESTILAC: Nataša Pejčinović, direktor Centra za socijalni rad Raška;
7. RAZMATRANjE PROGRAMA RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE RAŠKA ZA 2020. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM;
IZVESTILAC: Radenko Cvetić, direktor Turističke organizacije Raška;
8. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O SMANjENjU VREDNOSTI OSNOVNOG KAPITALA TURISTIČKE ORGANIZACIJE RAŠKA;
IZVESTILAC: Radenko Cvetić, direktor Turističke organizacije Raška;
9. RAZMATRANjE PROGRAMA RADA JAVNE USTANOVE „SPORTSKI CENTAR“ RAŠKA ZA 2020. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM;
IZVESTILAC: Lazar Paunović, direktor JU Sportski centar;
10. RAZMATRANjE PROGRAMA RADA CENTRA ZA KULTURU, OBRAZOVANjE I INFORMISANjE „GRADAC“ RAŠKA ZA 2020. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM;
IZVESTILAC: Dejan Koturanović, direktor CKOI Gradac Raška;
11. RAZMATRANjE IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I RADNIH ZADATAKA U CENTRU ZA KULTURU, OBRAZOVANjE I INFORMISANjE „GRADAC“ RAŠKA SA PREDLOGOM ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PRAVILNIK;
IZVESTILAC: Dejan Koturanović, direktor CKOI Gradac Raška;
12. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA;
IZVESTILAC: Kostantil Zdravković, šef Službe za LPA;
13. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠI OPŠTINSKA UPRAVA;
IZVESTILAC: Kostantil Zdravković, šef Službe za LPA;
14. UTVRĐIVANjE PREDLOGA REŠENjA O POSTAVLjENjU OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE RAŠKA;
IZVESTILAC: Ignjat Rakitić, predsednik opštine;
15. UTVRĐIVANjE PREDLOGA REŠENjA O IZMENI REŠENjA O PRIZNAVANjU PRAVA SVOJINE;
IZVESTILAC: Dobrila Filipović, savetnik u Opštinskoj upravi;
16. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O NAKNADI ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA RAŠKA;
IZVESTILAC: Slobodan Ristović, sekretar SO;
17. RAZMATRANjE PRIGOVORA IZJAVLjENOG NA RANG LISTU KANDIDATA ZA ČLANSTVO U RADNOM TELU ZA PRAĆENjE PRIMENE LAP-A OPŠTINE RAŠKA- LOKALNOM ANTIKORUPCIJSKOM FORUMU (LAF) BROJ 03/19-2 OD 01.11.2019. GODINE;
IZVESTILAC: Slobodan Ristović, sekretar SO i predsednik komisije za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana Opštine Raška;
18. RAZMATRANjE PRIGOVORA NA OBAVEŠTENjE O ZAHTEVU ZA REDOVNU UPOTREBU ZEMLjIŠTA ISPOD OBJEKTA, NA KAT. PARCELI BR. 438 KO RAŠKA ZA GARAŽU – KANCELARIJSKI PROSTOR ODSEKA ZA URBANIZAM, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE BR.: 463-1398/16 OD 08.11.2019. GODINE;
IZVESTILAC: Zorica Zdravković, savetnik u Opštinskoj upravi;
19. RAZMATRANjE 13. DOPUNE PROGRAMA POSTAVLjANjA PRIVREMENIH OBJEKATA NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA KOPAONIK SA PREDLOGOM ODLUKE O USVAJANjU;
IZVESTILAC: Branko Kostić, šef Odseka za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine;
20. PREDLOG REŠENjA O UPOTREBI SREDSTAVA IZ TEKUĆE BUDžETSKE REZERVE ZA 2019. GODINU;
IZVESTILAC: Milka Mijajlović, šef računovodstva trezora;
21. PREDLOG REŠENjA O PROMENI APROPRIJACIJE;
IZVESTILAC: Milka Mijajlović, šef računovodstva trezora;
22. PREDLOG PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA STIPENDIRANjE STUDENATA I NAGRAĐIVANjE UČENIKA NA TERET SREDSTAVA BUDžETA OPŠTINE RAŠKA;
IZVESTILAC: Veljko Raković, član Opštinskog veća;
23. RAZMATRANjE ZAKLjUČKA I ZAPISNIKA SA 19. SEDNICE KOMISIJE ZA SOCIJALNA PITANjA GRAĐANA OPŠTINE RAŠKA SA PREDLOGOM REŠENjA;
IZVESTILAC: Andrijana Milenković, član Opštinskog veća i predsednik komisije;
24. TEKUĆA PITANjA.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *