DRAMA U RAŠKOJ: Ministar raspusto IO Bošnjačkog veća

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave odbacilo je inicijativu BNV da Raška odnosno Sandžak bude posebna regija i raspustilo Izvršni odbor Veća bošnjačke nacionalne manjine. “Akt nasilja”, kažu u Novom Pazaru.

Ministarstvo je ocenilo danas da inicijativa Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) za rešavanje statusa Bošnjaka i regije Sandžak nije u skladu sa Ustavnim i zakonskim odredbama kojim se uređuju oblasti delovanja nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

To ministarstvo je u odgovoru BNV-u navelo da je Ustavom Srbije propisano da pripadnici nacionalnih manjina mogu izabrati nacionalne savete, radi ostvarenja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službeno upotrebi jezika i pisma, a da je Zakonom o savetima uređeno ostvarivanje ovlašćenja u tim oblastima.

“Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da Inicijativa sadržinom izlazi iz okvira Ustavom propisanih oblasti u kojima nacionalni saveti mogu da deluju i u kojima predstavljaju nacionalni manjinu, kao i zakonom poverenih ovlašćenja u tim oblastima i po svojoj prirodi je politički akt”, navodi se u odgovoru koji je potpisao ministar Branko Ružić.

Ministarstvo navodi da Inicijativa ima i formalne nedostatke i to jer ju je doneo Izvršni odbor kojem nacionalni savet nije poverio mandat za donošenje takvih odluka.

Navode i da Inicijativa nije razmatrana, niti usvojena na prvoj narednoj sednici BNV.

Ministarstvo zbog toga smatra da Inicijativa nema pravno dejstvo i ne može se smatrati odlukom koja ostaje na snazi, a zbog nepravilnosti u radu Izvršnog odbora ministarstvo je donelo rešenje o prestanku mandata članovima tog organa.

Bošnjačkom nacionalnom vijeću je predloženo da na prvoj sledećoj sednici konstatuje prestanak mandata članova IO i izabere nove.

Osporenom Inicijativom IO BNV tražio je specijalni status za Sandžak, koji bi dobio Ustav u čijoj izradi bi učestvovali stručnjaci Evropske unije.

Tim dokumentom bilo je predviđeno da Sandžak dobije skupštinu, vladu, policiju, sudstvo i guvernera, da donosi zakone i druga opšta akta, a Albancima, Bošnjacima, Crnogorcima i Srbima bio bi priznat status konstitutivnih naroda.

Teritorija Sandžaka na kojoj bi se uspostavio specijalni status obuhvatala bi područja sadašnjih opština: Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Petnjica, Gusinje, Plav i Rožaje.

BNV: OTVORENI AKT NASILJA PREMA BOŠNJACIMA

Predsednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Jasmina Curić izrazila je danas protest zbog “pokušaja ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića da onemogući Bošnjacima i BNV da koristi Ustavom i zakonima garantovana prava”.

Ona je odluku Ministarstva da inicijativa o Sandžaku nije u skladu sa Ustavnim i zakonskim odredbama ocenila kao “krajnju nameru da se, suprotno izbornoj volji Bošnjaka, BNV stavi u službu velikosrpskih nacionalnih interesa”.

Curić je u pismu Ružiću navela da su Bošnjaci politički narod, a BNV najviše politički i predstavničko telo Bošnjaka i da je obaveza svih državnih funkcionera da uvažavaju tu činjenicu.

Predsednica BNV je dodala i da će “BNV svaki postupak usmeren ka gaženju izborne volje smatrati aktom otvorenog nasilja i mržnje prema Bošnjacima”.

“Imajući u vidu da ste visoki funkcioner političke stranke koja je direktno odgovorna za neprijateljstvo i zločine nad bošnjačkim narodom u Bosni i Sandžakub (Socijalistička partija Srbije), zabrinjava nas vaša očigledna namera da pripadnicima bošnjačkog naroda suspendujete pravo da legalnim putem reše pitanje svog statusa, unaprede svoj položaj i prava, te očuvaju identitet”, poručila je Curić Ružiću.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *