Vlada odobrila više od sto miliona dinara za sanaciju vodotokova u Kraljevu

Na sednici održanoj 11. jula 2019. godine, Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o utvrđivanju državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u junu 2019. godine, koja je u primeni od 13. jula 2019. godine….

Kako su grad Kraljevo u ovom periodu pogodile obilne padavine, koje su uzrokovale velike štete, na čitavoj teritoriji grada je bila proglašena vanredna situacija. Usled toga, a kako bi se sanirala oštećenja i obezbedio potreban stepen zaštite poplavljenih područja, i grad Kraljevo je obuhvaćen ovom uredbom, u kojoj se navodi:

Vlada Republike Srbije je odobrila 95.000.000 dinara za hitne sanacione radove na području grada Kraljeva: reka Zapadna Morava i pritoke – Sanacija i rekonstrukcija oštećenih vodnih objekata u okviru kaseta Adrani 1 i Adrani 2 sa zaštitom od unutrašnjih voda – desni nasip uz Zapadnu Moravu (3.470 m), obostrani nasip uz Musinu reku u dužini (3.000 m), obostrani nasip uz Grdičku reku (800 m), formiranje izlivnog objekta Čađevca (priprema za crpnu stanicu „Čađevac“).

Što se tiče tehničke dokumentacije, upravljanja radovima i nadzora, za područje grada Kraljeva (zaštita priobalja Zapadne Morave – Adrani 1 i Adrani 2) – opredeljeno je 9.000.000 dinara.

Državni program hitnih radova na sanaciji oštećenih objekata za zaštitu od voda obuhvata radove koje treba preduzeti u cilju otklanjanja posledica razornih poplava i postizanja potrebnog stepena zaštite od poplava područja jedinica lokalnih samouprava koje su pogođene poplavama izazvanim elementarnom nepogodom u junu 2019. godine, organe državne uprave nadležne za koordinaciju odnosno nosioce sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti, kao i procenu potrebnih finansijskih sredstava i izvore finansiranja.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *