55. SEDNICA ČETVRTOG SAZIVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE RAŠKA

55. SEDNICA ČETVRTOG SAZIVA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE RAŠKA će se održati 14. januara 2019. godine (ponedeljak) u Sali Opštinske uprave Raška (ul. Predraga Vilimonovića 1) sa početkom u 10,00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći DNEVNI RED

– RAZMATRANjE ZAPISNIKA SA 53. I 54. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA;
1. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O ZAŠTITI OPŠTINSKIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA;
IZVESTILAC: Sanja Milutinović, samostalni stručni saradnik Opštinske uprave;
2. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI OPŠTINE RAŠKA;
IZVESTILAC: Kostantil Zdravković, šef Službe za lokalnu poresku administraciju;
3. RAZMATRANjE IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE RAŠKA ZA 2018. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE RAŠKA ZA 2018. GODINU;
IZVESTILAC: Miljan Premović, načelnik štaba za vanredne situacije;
4. RAZMATRANjE PLANA RADA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA 2019. GODINU I UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O USVAJANjU PLANA RADA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA 2019. GODINU;
IZVESTILAC: Miljan Premović, načelnik štaba za vanredne situacije;
5. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANjU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANjA I OBRAZOVANjA PO DETETU U IZDVOJENOM OBJEKTU PREDŠKOLSKE USTANOVE „VESELO DETINjSTVO“ NA KOPAONIKU I OBEZBEĐIVANjU SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE DELATNOSTI PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA U IZDVOJENOM ODELjENjU NA KOPAONIKU U BUDžETU OPŠTINE RAŠKA;
IZVESTILAC: Violeta Knežević, direktor PU „Veselo detinjstvo“;
6. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANjU CENE PROGRAMA – IGRAONICE, KOJI SE OSTVARUJE VAN REDOVNOG PROGRAMA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA, U IZDVOJENOM OBJEKTU PREDŠKOLSKE USTANOVE „VESELO DETINjSTVO“ NA KOPAONIKU;
IZVESTILAC: Violeta Knežević, direktor PU „Veselo detinjstvo“;
7. UTVRĐIVANjE PREDLOGA ODLUKE O DRUGOJ DOPUNI ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI ZA OZAKONjENjE NA KAT. PARCELAMA BR. 125/1, 233/8 I 239/1 KO RAŠKA;
IZVESTILAC: Srđan Vasiljević, samostalni stručni saradnik Opštinske uprave;
8. PREDLOG PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANjA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED NAPADA NAPUŠTENIH ŽIVOTINjA ILI ŠTETE KOJU PROUZROKUJU NAPUŠTENE ŽIVOTINjE;
IZVESTILAC: Radomir Jaćović, direktor JKP „Raška“;
9. PREDLOG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE UNAPREĐENjA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE RAŠKA U 2019. GODINI;
IZVESTILAC: Đorđe Gogić, zamenik predsednika opštine i zamenik predsednika Saveta za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima;
10. PREDLOG PRAVILNIKA O UTVRĐIVANjU JAVNOG INTERESA;
IZVESTILAC: Zoran Simović, član Opštinskog veća;
11. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE I PREISPITIVANjE JAVNOG INTERESA;
IZVESTILAC: Zoran Simović, član Opštinskog veća;
12. PREDLOG ODLUKE O PRIORITETNIM OBLASTIMA OD JAVNOG INTERESA OPŠTINE RAŠKA ZA 2019. I 2020. GODINU U KOJIMA ĆE SE PODSTICATI PROJEKTI OD JAVNOG INERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENjA;
IZVESTILAC: Zoran Simović, član Opštinskog veća;
13. PREDLOG ODLUKE O FINANSIJSKIM SREDSTVIMA ZA PRIORITETNE OBLASTI OD JAVNOG INTERESA OPŠTINE RAŠKA ZA 2019. GODINU KOJIMA ĆE SE PODSTICATI PROJEKTI OD JAVNOG INERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENjA;
IZVESTILAC: Zoran Simović, član Opštinskog veća;
14. PREDLOG PRAVILNIKA O NAČINU, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE RAŠKA ZA PODSTICANjE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENjA;
IZVESTILAC: Zoran Simović, član Opštinskog veća;
15. PREDLOG ODLUKE O FINANSIRANjU TROŠKOVA PREVOZA LICIMA NA STRUČNOJ PRAKSI U OPŠTINSKOJ UPRAVI, JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA OPŠTINE RAŠKA;
IZVESTILAC: Stevan Bakračević, šef Službe za ljudske resurse Opštinske uprave;
16. RAZMATRANjE ZAPISNIKA SA ČETVRTE SEDNICE KOMISIJE ZA DODELU NOVČANIH NAKNADA ZA OBRAZOVANjE I USAVRŠAVANjE DAROVITIH UČENIKA I STUDENATA SA PREDLOGOM REŠENjA;
IZVESTILAC: Veljko Raković, član Opštinskog veća i predsednik komisije;
17. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE RAŠKA;
IZVESTILAC: Đorđe Gogić, zamenik predsednika opštine;
18. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA ŽALBENE KOMISIJE OPŠTINE RAŠKA;
IZVESTILAC: Đorđe Gogić, zamenik predsednika opštine;
19. TEKUĆA PITANjA;

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *