Opština Raška podržala zaštitu i promociju kulturne baštine sa više sredstava

Opština Raška spada u onu malobrojnu grupu lokalnih samouprava u Srbiji u kojima je svest o značenju i značaju kulturne baštine za promociju i unapređenje turističke ponude prisutna prilikom koncipiranja planova i programa rada.

Sa svojom bogatom turističkom ponudom Kopaonik privlači, iz godine u godinu sve više posetilaca. Hotelijeri i ugostitelji sa ove planine, uz nesebičnu pomoć opštine Raška, čine mnogo toga da Kopaonik bude privlačna turistička destinacija i van sezone skijanja. Zato je ovde sve više gostiju i tokom leta pre svega.

Pored ulaganja u komunalnu infrastrukturu na Kopaoniku kao bitnog preduslova za uspešno bavljenje turizmom opština Raška, preko svoje Turističke organizacije i Centra za kulturu „Gradac“, sve uspešnije prezentuje i svoje, nadasve vredne, kulturno-istorijske spomenike kreirajući na taj način dodatnu vrednost već postojećoj hotelijerskoj i ugostiteljskoj ponudi Kopaonika.

Jer gosti Kopaonika sada, a posebno u letnjoj sezoni imaju mogućnosti da za relativno kratko vreme i sa neznatnim dodatnim troškovima, vide i upoznaju se sa lepotom i vrednostima neponovljivih spomenika kulture od koji su mnogi i međunarodna da ne kažemo i svetska atrakcija.

U svom Info centru na Kopaoniku Turistička organizacija Raške nudi promo materijale u kojima je dosta pažnje i prostora poklonjeno upravo prezentaciji lepota i sadržaja „Doline kraljeva“.

To su pre svega, obližnji manastiri Studenica i Gradac, zatim crkve Stara i Nova Pavlica, manastir Končul , arheološki lokalitet „Nebeske stolice na samom Kopaoniku, Jošanička Banja…

I upravo zbog takvog shvatanja značaja kulturne baštine bilo da je ona materijalna ili nematerijalna Turistička organizacija Raške je od samih početaka uz već pomenuti Centar za kulturu „Gradac“ suorganizator nekoliko kulturnih manifestacija koje su bez sumnje i velika dodatna vrednost turizmu opštine Raška.

To su pre svega „ Raške duhovne svečanosti “ koje su za četvrt veka svoga postojanja, svojim programima i sadržajem, postale manifestacija od nacionalnog značaja.

Tu su i „Dani kraljice Jelene “ tokom koje se afirmišu stari zanati i igre iz ovog kraja a u slavu i sećanje na kraljicu Jelenu Anžujsku , ktitorku manastira Gradac i suprugu Stefana Uroša I Nemanjića,najmlađeg sina Stefana Prvovenčanog i Ane Dandolo.

U Turističkoj organizaciji Raške su nam rekli da je posebno važno što sve više stranih gostiju pohodi Kopaonik i njegovu okolinu i to ne samo zbog direktne ekonomske koristi od njihovog boravka, nego zbog činjenice da oni posle upoznavanja sa kulturno istorijskim spomenicima na teritoriji opštine, u mnogome menjaju svoju percepciju Srbije formiranu najčešće na medijskim stereotipima kreiranim i plasiranim u vreme burnog raspada Jugoslavije devedesetih godina prošlog veka.

Tako eto, kulturna baština opštine Raška vešto inkorporirana i upotpunjena atraktivnim sadržajima kulturnih manifestacija sve više biva i svojevrsni promoter našeg , duboko evropskog, identiteta.

Da je svest o tome prisutna kod donosioca odluka u ovoj lokalnoj samoupravi govori i podatak da je budžetom opštine Raška za promociju turističke ponude u koju ,delom, spada i promocija kulturne baštine , za 2019 godinu planirano 10.250.000 dinara za razliku od 8.500.000 dinara u 2018 godini.

Ono što manjka jesu po običaju , finansijska sredstva koja jedna lokalna samoprava poput Raške može izdvojiti za aktivnosti adekvatnije zaštite i prezentacije kulturne baštine.To se vidi iz podataka da je, budžetom za 2019 godinu za razvoj kulture i informisanja izdvojeno 57.569.254 dinara što je za 1.459.746 dinara manje nego u ovoj , 2018, godini iako je tako planirani budžet , za 2019, od 1.563.268.291 dinara veći od prošlogodišnjeg za 183.154.091 dinara.

No dobro je da ,u uslovima smanjenja iznosa sredstava za razvoj kulture i informisanja , povećan iznos predviđen za unapređenja sistema očuvanja i prezentacije kulturno istoriskog nasleđa sa 1.300.000 dinara u 2018 na 1.950.000 dinara u 2019 godini.

Nema sumnje da je tako uvećanom budžetu opštine Raška doprineo i rast broja gostiju koji kao turisti borave , pre svega na Kopaoniku, kao što nema sumnje da tome, itekako, doprinosi i adekvatna prezentacija kulturne baštine i kulturni sadržaji kao svojevrsne dopune osnovnim elementima ukupne turističke ponude opštine Raška.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *