Sednica Gradskog veća: usvojen Nacrt budžeta za 2019. godinu

Na sedamdeset petoj (vanrednoj) sednici Gradskog veća grada Kraljeva većnici su razmatrali dvadeset sedam tačaka dnevnog reda. Gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić je posebno istakao prvu tačku dnevnog reda Razmatranje Nacrta Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2019. godinu, i utvrđivanje Predloga odluke za sednicu Skupštine grada naglasivši da je potpuno ispoštovana procedura za usvajanje budžeta grada Kraljeva za 2019. godinu. Nacrt Budžeta se našao, na sajtu grada Kraljeva, na javnom uvidu, koji je trajao od 14. do 20. decembra 2018. godine, kada je organizovana, u sali jedan Gradske uprave grada Kraljeva, javna rasprava na kojoj je bilo prisutno nekoliko građana. Tom prilikom je razgovarano o problemima i o tome šta je neophodno uneti u budžet.

„Ukupni prihodi budžeta grada Kraljeva za ovu godinu iznose tri milijarde osamsto šezdeset tri miliona dinara“ naglasio je gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić, a zatim pojasnio „postoji veliki broj obaveza koje smo preneli u narednu godinu, ali i sredstava koja proizilaze iz suficita budžeta za ovu godinu. Očekuje nas završetak rekonstrukcije Trga srpskih ratnika i završetak rekonstrukcije atletskog stadiona s tim što smo za ovu godinu obezbedili i dodatna sredstva kako bi u potpunosti završili rekonstrukciju ne samo tribina, nego i podtribinskog prostora na atletskom stadionu i izgradili staze za kuglanje i na taj način bismo pored nove Hale sportova koja je izgrađena, a nakon nje i pripremljene sale ispod zapadnih tribina, sada imali rešene uslove za treniranje i takmičenje i drugih sportova. U Kraljevu praktično nismo godinama imali adekvatne uslove za ta sportska takmičenja na prvom mestu mislim na kik-boks, na karate, sada i na kuglanje. Takođe, imamo prenetu obavezu završetka rekonstrukcije Zmajevačke ulice, koja je otpočela pre sedam dana, a s obzirom da smo imali i problem koji se tiče Rudničke ulice odnosno nismo imali mogućnost premeštanja instalacija od strane Elektroprivrede Srbije. Oni su Programom za 2019. godinu predvideli te radove, tako ćemo moći naredne godine da obradujemo građane Rudničke ulice“.

Svoje izlaganje gradonačelnik dr Predrag Terzić je nastavio pojašnjavanjem prihoda istakavši da se „prihodi ostvaruju na prvom mestu od poreza na zarade, gde imamo rast, u odnosu na prethodnu godinu i od poreza na imovinu, gde opet imamo rast kontinuirani, dve godine za redom, na osnovu toga što je popis nelegalno sagrađenih objekata jako dobro urađen. Grad ima nenamske transfere u iznosu od 746 miliona dinara, dakle, oni se nisu menjali u odnosu na prethodne godine. Što se tiče rashoda, pored standardnih rashoda koje ostvarujemo svake godine imamo i nekoliko novina. Na prvom mestu radi se o 10 miliona dinara koje smo obezbedili za rekonstrukciju fasada zgrada u oblasti energetske efikasnosti, znači udruživaćemo sredstava sa stambenim zajednicama, a do pedeset procenata sredstava će moći da obezbedi grad, kako bismo rekonstruisali fasade i omogućili građanima koji žive u zgradama gde su fasade dotrajale“.

Gradonačelnik se posebno osvrnuo na izdvajanja za poljoprivredu, „Za poljoprivredu smo i dalje obezbedili isti iznos sredstava u iznosu od 65 miliona dinara, s tim što grad Kraljevo ponovo, drugu godinu za redom, obezbeđuje sredstva za naše protivgradne strelce, dakle 2,5 miliona dinara biće sredstva koja će naši protivgradni strelci primiti za svoj rad od 15. aprila do 15. oktobra do kada traje sezona zaštite. Obezbedili smo i 7 miliona dinara za seoski turizam. Radi se o istom iznosu sredstava koji smo obezbedili i prethodne godine, a kada govorimo o selu treba reći da smo mi ove godine povećali iznos sredstava koji će biti iskorišćen za asfaltiranje van Generalnog urbanističkog plana, dakle u selu. Mi smo 2016. godine za ovu namenu obezbedili 35 miliona dinara, 2017. godine ponovo 35 miliona dinara, ove 2018. godine 42,5, a naredne 2019. godine za ove namene biće obezbeđeno čak 70 miliona dinara. Dakle, 2019. godine asfaltiraćemo u selima koliko smo asfaltirali 2016. godine i 2017. godine zajedno. Mislim da je to jako značajno za sve ljude koji žive na selu. Mi se vraćamo na stari sistem održavanja nekategorisanih puteva na selu. Prethodne godine obezbedili smo 15 miliona dinara za podasipanje nekategorisanih puteva, ali se ovo podasipanje vršilo sredstvima koja su se nalazila u JP za uređivanje građevinskog zemljišta. Sada ćemo 10 miliona dinara raspodeliti mesnim zajednicama, a one će na osnovu novca koji dobiju od grada ili da potpišu ugovor sa određenim firmama koje bi izvele radove ili da pronađu drugi način kako bi zajedničkim snagama meštani, sredstvima koja obezbedi grad, mogli da podaspu više puteva. Vraćamo se na stari sistem da ljudi u selima treba da se udružuju, da rade zajednički, da održavaju svoje puteve, a grad im obezbeđuje dovoljno novca da pokriju sve one troškove do kojih dođe. Pet miliona, koji su preostali u odnosu na prethodnu godinu, ostaće u JP za uređivanje građevinskog zemljišta i služiće u onim situacijama kada zbog obilnih poplava ili drugih elementarnih nepogoda dođe do većeg oštećenja puteva i onda će oni moći da intervenišu. Prvi put u budžetu za ovu godinu mi smo odvojili novac koji će biti korišćen isključivo za elementarne nepogode i neće se moći koristiti ni u jednoj drugoj situaciji, već samo onda kada bude proglašena vanredna situacija na teritoriji grada Kraljeva ili na delu teritorije grada Kraljeva.“

Gradonačelnik dr Predrag Terzić izjavio je da su danas gradski većnici usvojili Programe poslovanja javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo i da će se oni naći pred odbornicima na sednici Skupštine grada koja će se održati naredne nedelje. Takođe je istakao da će dva javna preduzeća dobiti subvenciju, kao i da su subvencije predviđene budžetom grada Kraljeva za 2019. godinu.

Na današnjoj sednici se pred većnicima našla i tačka razmatranja Nacrta odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Fondacije „Petar Bogavac – Anđelko Savić“.

Prema rečima gradonačelnika „ono što je veoma važno i što treba istaći je da Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju fondacije „Anđelko Savić – Petar Bogavac“ ne znači da studenti i đaci slabog materijalnog stanja neće više primati novac iz budžeta grada Kraljeva, na kraju godine, već znači da zbog promene zakonskih propisa više ne postoji mogućnost da se prihod koji proizilazi iz zakupa Zadužbine direktno sliva u fondaciju, nego je on opšti prihod budžeta grada Kraljeva.“

„Mi ćemo u budućnosti iz budžeta grada Kraljeva opredeljivati novac za decu i oni će, kao i svake godine, moći da se raduju novcu koji dobijaju od testatora, jednog humanog čoveka Anđelka Savića i njegove žene Tatije, koji su svoj imetak zaveštali gradu Kraljevu. Mi moramo poštovati volju testatora, deca će novac i dalje dobijati, iako je došlo do promene propisa. Ono što je nama najvažnije jeste da niko od te dece ne primeti i ne oseti promenu propisa, već da oni i dalje dobijaju novac, a to što je zakup promenjen to ne treba da šteti nikom od te dece“, naglasio je gradonačelnik.

U svom daljem izlaganju, Terzić je pojasnio da „grad prihoduje sredstva od izdavanja u zakup Zadužbine, dakle prostora koji je zaveštao siromašnoj omladini Anđelko Savić i njegova supruga Tatija. Petar Bogavac je, takođe, zaveštao trgovačkoj omladini prostorije, ali te prostorije nisu u posedu grada i grad ne ostvaruje prihod po osnovu njihovog izdavanja, tako da iz tog razloga, s obzirom da novac proizilazi samo od imovine koju je ostavio gradu Anđelko Savić ona se i naziva po njemu“.

„Novac koji grad prihoduje po osnovu izdavanja Zadužbine je četiri puta viši u odnosu na novac koji smo nekada dobijali, dok je Zadužbina bila kafana, međutim, treba istaći sledeće, a to je, da je novac koji je uložen, u rekonstrukciju, uložen od strane zakupca i da po ugovoru je neophodno da se sav novac koji je uložen u rekonstrukciju nadoknadi na taj način što se umanjuje cena zakupa do isteka potpunog novca koji je uložen. Tako da nas to očekuje narednih godina i mi zato prihodujemo novac koji je dvostruko veći u odnosu na novac koji smo nekada prihodovali, a ne četiri puta, nama ostaje objekat koji je rekonstruisan i koji će godinama i decenijama krasiti Kraljevo“, zaključio je gradonačelnik u svom obrazloženju.

Gradski većnici su danas razmotrili Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za izbor strateškog partnera za realizaciju gasifikacije široke potrošnje na teritoriji grada Kraljeva i doneli zaključak o utvrđivanju Predloga odluke o izboru za sednicu Skupštine grada.

„Komisija koja je formirana od strane Gradskog veća grada Kraljeva i koja je imala za zadatak da donese odluku o izboru strateškog partnera je završila svoj rad. Predlog Odluke je dostavljen većnicima i mi smo na današnjoj sednici Gradskog veća usvojili predlog da strateški partner za gasifikaciju grada Kraljeva bude firma „Milenijum tim“, izjavio je gradonačelnik. Ovaj predlog će se naći pred odbornicima Skupštine grada naredne nedelje i oni će na Skupštini grada raspravljati o tome.
S obzirom da je bilo na prethodnoj sednici Skupštine grada više primedbi, čak se govorilo o tome da će neka firma biti strateški partner, gradonačelnik je kao predsedavajući Gradskog veća, većnicima dao predlog da i predstavnici opozicije učestvuju u radu komisije.

„Gospodin Ivan Matović, odbornik u Skupštini grada, je neko ko je neposredno vezan svojim poslom za promet naftnih derivata i ima iskustvo u toj oblasti, zato je i predložen da bude član ove Komisije. Komisija je svoj rad zasnovala na tome što je raspisan i sproveden Javni poziv za strateškog partnera, koji je objavljen u listu „Politika“, a konkursnu dokumentaciju su mogle da preuzmu sve zainteresovane firme. Na kraju, strateški partner koji je izabran, nije strateški partner o kome su govorili predstavnici opozicije, odnosno firma koju su oni pominjali jeste učestvovala na pozivu, ali nije imala kompletnu dokumentaciju i nije izabrana za strateškog partnera“, izjavio je Terzić. Prema rečima gradonačelnika konkurs je sproveden javno i u skladu sa propisima i nije bio problem da učestvuju predstavnici opozicije. Takođe je istakao da nije bilo ni jedne primedbe, kao i da su se svi članovi komisije složili sa izborom.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *