Gradsko veće: formirana Komisija za izbor partnera za realizaciju gasifikacije, nadoknada štete za ujede pasa, izmirenje sudskih troškova mesnih zajednica, rešavanje po tužbama građana

Na sedamdeset trećoj (vanrednoj) sednici Gradskog veća grada Kraljeva 21 tačka dnevnog reda se našla pred većnicima.

Gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić, u obraćanju medijima, najpre je naglasio je važnost prve tačke dnevnog reda koja se odnosila na razmatranje Predloga rešenja o obrazovanju Komisije – Stručnog tima za sprovođenje postupka izbora strateškog partnera za realizaciju gasifikacije široke potrošnje na teritoriji grada Kraljeva, koju su većnici i izglasali.

Gradonačelnik je istakao da je na prethodnoj sednici Skupštine grada usvojena Odluka o gasifikaciji, a na današnjoj sednici Veća doneta Odluka o formiranju Komisije odnosno stručnog tima.

„Sredstva koja su planirana za 2018. godinu za naknadu štete su višestruko premašena, jer se veliki broj građana Kraljeva javio zbog ujeda pasa koji nemaju vlasnika. U toj situaciji grad Kraljevo je dužan da nadoknadi štetu. Kako su neki građani tužili grad, pristigle su presude sudova i moramo da nadoknadimo taj iznos sredstava. Ali i drugi građani, koji nisu želeli da tuže grad nego su se obratili Komisiji, i koji su pristali da se sporazumno sa gradom Kraljevom dogovore o nadoknadi štete, nisu u potpunosti isplaćeni, tako da je bilo neophodno da opredelimo sredstva iz tekuće budžetske rezerve kako bismo pokrili i jedne i druge troškove. Previše novca dajemo u ove namene, kao što je na sednici Gradskog veća izneo rukovodilac Odeljenja za privredu i finansije, radi se o 30.000.000 dinara“, rekao je gradonačelnik obrazloživši da će sav novac koji je opredeljen na sednici Veća ići za nadoknadu onim građanima koje su ujeli psi koji nemaju vlasnika, bez obzira da li su tužili grad i dobili presude ili su se dogovorili sa gradom i potpisali Sporazum, uz napomenu da je izvršenje na toj poziciji već sada 100%.

Gradonačelnik je istakao da je neophodno opredeliti novac i onim mesnim zajednicama koje duguju novac, na prvom mestu za struju koja se koristila za pumpe, za funkcionisanje njihovih seoskih vodovoda ili za struju koja je korišćena u kapelama na grobljima.

„Iz budžeta grada Kraljeva obezbeđujemo novac za funkcionisanje mesnih zajednica, za njihove materijalne troškove, struju, vodu i druge troškove. Imamo plan prema kome se zna koliko novca je optimalno za funkcionisanje neke od mesnih zajednica. One su ta sredstva višestruko premašile na taj način što su struju koristile i u druge namene, a ne samo za mesnu zajednicu“, rekao je Terzić i dodao:

„Ukoliko imate pumpu za vodu i snabdevate vodom stanovnike, potpuno je normalno da oni plaćaju vodu i da se od tih sredstava na prvom mestu izmire dugovi prema „Elektroprivredi Srbije“, a onda da se novac koristi i za druge troškove održavanja postojećih vodovoda. S obzirom na to da je njihova naplata jako niska, oni nisu plaćali struju, a Centralni registar faktura predviđa da svaki račun mora da se plati u roku od 45 dana. Ukoliko mesna zajednica kao korisnik budžeta grada Kraljeva ne isplati račun u roku od 45 dana, grad dolazi u jako tešku situaciju jer se blokiraju transferi prema gradu i iz tog razloga moramo da izmirujemo i ove račune koje prave saveti mesnih zajednica i ustanove i svi drugi ljudi koji se, nažalost, ponašaju neodgovorno u ovoj situaciji. Vi treba da trošite onoliko koliko vam je neko opredelio para“, rekao je predsedavajući Gradskim većem.

Prema rečima grdaonačelnika, nije u redu da, za razliku od onih predsednika mesnih zajednica koji su jako korektni neko ne izmiruje svoja dugovanja računajući da će to neko drugi učiniti umesto njih. Istakao je kao pozitivan primer predsednike saveta mesnih zajednica koji se trude da u svom mestu što je moguće više utiču na poboljšanje života građana, da obezbede što je moguće više novca i za asfaltiranje i za kanalizacionu mrežu i za vodovodnu mrežu i za rasvetu i da organizuju društveni život u svojim mestima i da pomognu fudbalskom klubu.

„Na svu sreću, većina predsednika mesnih zajednica su pošteni, časni i odgovorni ljudi, ali neki ne spadaju u tu gurpu“, rekao je Terzić objasnivši da se radi o sudskim sporovima koji su nastali znatno ranije, najpre sudski sporovi koji su vođeni sa „Elektroprivredom Srbije“, zato što su izvođeni određeni radovi na izgradnji elektromreže, odnosno javne rasvete u tim mestima i koje su potpisivale mesne zajednice u to doba sa „Elektrosrbijom“.

„Kasnije je došlo do sporova između mesnih zajednica i ovog preduzeća, grad se uključio na taj način što je Gradsko pravobranilaštvo štitilo interese mesnih zajednica. Dakle ove dugove nisu napravili predsednici mesnih zajednica i članovi saveta u ovom sazivu već oni datiraju iz prethodnog perioda“, pojasnio je gradonačelnik.

Članovi Gradskog veća grada Kraljeva su razmatrali i žalbe građana izjavljene na rešenja Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kraljeva.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *