Sednica Gradskog veća grada Kraljeva: vantelesna oplodnja i u inostranstvu za žene do 48 godina, Kraljevo ulazi u članstvo udruženja za pomoć majkama troje i više dece, usvojen Koncesioni akt za gradski prevoz

Na sedamdesetoj ( vanrednoj ) sednici Gradskog veća grada Kraljeva razmatrano je dvadeset osam tačaka dnevnog reda. Jedna od najvažnijih je Razmatranje izveštaja o realizaciji Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2018. godinu za period 01.01.2018-30.09.2018. godine i utvrđivanje Predloga zaključka o usvajanju Izveštaja za sednicu Skupštine grada.

Predsednik Gradskog veća, gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić je istakao u svom obraćanju predstavnicima medijima da su većnici na današnjoj sednici Gradskog veća usvojili Izveštaj o realizaciji Odluke o budžetu grada Kraljeva za period od 1. januara do 30. septembra 2018. godine, koji je pokazao da su prihodi koji su ostvareni u prvih devet meseci ove godine dve milijarde trista četrdeset miliona dinara, a da su rashodi koji su u istom periodu ostvareni u iznosu od dve milijarde sto devedeset miliona dinara.“ Za prvih devet meseci ove godine ostvarili smo suficit od sto pedeset miliona dinara, ali još zanimljivije jeste porediti prihode, u prvih devet meseci ove godine, u odnosu na prihode koje je grad ostvario u prvih devet meseci prethodne godine“ pojasnio je gradonačelnik, a zatim dodao : „ Mi smo ove godine ostvarili prihode veće u iznosu od dvesta šezdeset miliona dinara, što je izuzetan uspeh, jer to predstavlja više od deset procenata rasta prihoda u samo jednoj budžetskoj godini. To smo uspeli, na taj način, što smo ostvarili veći prihod od poreza na imovinu, iznos je dvadeset dva miliona dinara, ali ne treba zaboraviti da smo 2017. godine ostvarili veći prihod od poreza na imovinu nego u 2016. godini. Ove godine smo prihode i uvećali sa otvaranjem pogona „Leonija“ i „Taj grupe“ i očekujem da će, ovaj prihod, tek rasti u 2019. i 2020. godini. Ostvarili smo prihod od šezdeset miliona dinara kao donaciju Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Republike Slovenije za kupovinu led svetiljki, gde nam se vraća trideset procenata celokupnog projekta i time umanjujemo onaj novac koji je neophodan da mi kao grad obezbedimo za ove namene.U septembru prošle godine, mi smo za javnu rasvetu izdvojili preko trinaest miliona dinara, a ove godine, u septembru, to je tek nešto više od sedam miliona dinara. Kada ovaj projekat bude završen, do kraja, mi ćemo imati još veće uštede u budžetu grada Kraljeva i omogući ćemo da novac ušteđen po ovim osnovama ulažemo u infrastrukturne projekte.“

Zatim je gradonačelnik dr Predrag Terzić obrazložio usvajanje pete tačke dnevnog reda Razmatranje Nacrta odluke o usvajanju predloga Koncesionog akta za poveravanje obavljanja gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Kraljeva i utvrđivanje Predloga odluke za sednicu Skupštine grada istakavši da do kašnjenja u usvajanju ove Odluke nije došlo zbog Gradskog veća ili Skupštine grada Kraljeva, već zbog Komisije za privatno javno partnerstvo kod koje je čekao naš Predlog studije gradskog javnog prevoza na teritoriji grada Kraljeva. S obzirom da je Komisija za privatno javno partnerstvo dala saglasnost na ovaj akt, on se našao na dnevnom redu Gradskog veća. “ Mi smo ovim aktom predvideli više kriterijume za ponuđače, bolja vozila, vozila sa euro pet motorima, pedeset procenata vozila moraće da ima euro pet motore čime podižemo kvalitet gradskog javnog prevoza i omogućavamo viši konfor za sve naše sugrađane koji koriste ovaj vid prevoza“ objasnio je gradonačelnik Terzić, a zatim dodao : „Ono što je jako bitno jeste da je koncesioni akt predvideo nižu cenu gradskog javnog prevoza na teritoriji grada Kraljeva, dakle umesto sadašnjih 59 dinara, koncesioni akt je predvideo cenu od 45 dinara. Međutim, to ne znači da će to biti konačna cena, jer ćemo kroz jedan otvoreni postupak različitim transportnim preduzećima omogućiti da se takmiče kako bi grad na duži vremenski period dobio kvalitetan prevoz, a cene subvencija bile niže i time manje sredstava izdvajali iz budžeta grada Kraljeva.Ovim dokumentom smo predvideli više polazaka ka određenim mestima, ali i omogućili građanima Obrve, Cvetaka, Miločaja, Vrbe, Brezne da i oni imaju gradski javni prevoz, jer do sada su ova mesta bila zaobilažena. Naš interes je da građani imaju dobar gradski i prigradski prevoz,a da to grad što je moguće manje košta“ završio je svoje izlaganje po ovoj tački dnevnog reda gradonačelnik.

Po šestoj tački dnevnog reda Razmatranje Nacrta odluke o izmenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju, i utvrđivanje Predloga odluke za sednicu Skupštine grada Kraljeva gradonačelnik je dao sledeće objašnjenje : „ Granicu za drugi pokušaj vantelesne oplodnje, ali drugi pokušaj koji finansira grad Kraljevo, smo pomerili sa četrdeset četvrte godine žene na četrdeset osmu. Time smo omogućili ženama koje imaju više od četrdeset četiri godine da mogu da postanu majke. Medicina kaže da žene putem vantelesne oplodnje mogu da ostanu trudne i u kasnijim godinama, a odluka drugih gradova jeste takva da su neki ovu granicu pomerili čak i do pedeset godina. Mnoge naše sugrađanke da bi obavile vantelesnu oplodnju odlaze i u druge zemlje. Često čujemo da odlaze u Prag, u Češku Republiku ili neka druga mesta. Mi smo želeli, da one žene koje ne mogu da postanu majke pomoću vantelesne oplodnje u Srbiji, imaju mogućnost da odu u inostranstvo. Posle donošenja dokumentacije, prevedene na srpski jezik, mi ćemo platiti onoliko novca koliko plaćamo za te usluge i u Srbiji. Ukoliko cena bude viša, oni će morati da obezbede dodatni izvor finansiranja“.
Sedma tačka dnevnog reda Razmatranje Nacrta odluke o pristupanju grada Kraljeva u članstvo Udruženja „ Pokret za decu tri plus“ iz Čačka, i utvrđivanje Predloga odluke za sednicu Skupštine grada se odnosi na sledeće, objasnio je gradonačelnik : „Mi smo jedan od gradova koji je odlučio da pristupi Udruženju tri plus, Udruženju majki koje imaju troje ili više dece, tako da će sve majke sa troje i više dece od grada Kraljeva dobiti jednu karticu, uz koju će moći da dobijaju popuste u najrazličitijim prodavnicama i firmama. Ovom pokretu pristupile su mnoge prodavnice, gde možete kupiti pelene za decu, odeću i obuću za mališane, računare i računarsku opremu. Kada odbornici Skupštine grada usvoje ovu odluku, mi ćemo razgovarati sa sportskim klubovima sa teritorije grada Kraljeva, koje mi pomažemo iz budžeta, kako bi oni dali popust da deca treniraju i košarku, i rukomet, i odbojku, i fudbal, da deca mogu da odu na utakmice i dobiju karte sa popustom ili potpuno besplatno.Pozvaćemo i sve kraljevačke firme od stomatologa, automehaničara, autolimara i druge da pristupe ovoj akciji.Ovo je test humanosti ne samo za grad Kraljevo, nego i za sve privatnike u ovom gradu i za sve stanovnike Kraljeva“ završio je gradonačelnik izlaganje po ovoj tački.

Za dvadeset sedmu tačku dnevnog reda Razmatranje Predloga rešenja o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu od 700.000,00 dinara za troškove prevoza iz skladišta u Pančevu, troškove osiguranja robe u prevozu, troškove skladištenja i obezbeđenja 206.250 kg mineralnog đubriva, i donošenja Rešenja gradonačelnik je izneo sledeće pojašnjenje: „ Vlada Republike Srbije je donela odluku da gradu Kraljevu donira čak 206 tona mineralnog đubriva, pa smo na današnjoj sednici Gradskog veća opredelili 700.000 dinara za transport đubriva iz Pančeva i njegovo skladištenje u Kraljevu. Kriterijumi po kojima će se raspodeljivati su propisani zaključkom Vlade i mi ćemo našim voćarima raspodeliti ovo đubrivo po njima“. Na kraju izlaganja gradonačelnik je pozvao voćare da se onog trenutka, kada ovo veštačko đubrivo bude dopremljeno u Kraljevo prijave, jer je naš cilj da raspodelimo svih 206 tona, a ne da ga vraćamo Republici i republičkoj Direkciji za imovinu.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *