IZLAGANjE NA JAVNI UVID URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNjU MHE “RAŠKA” NA RECI IBAR

Opštinska uprava opštine Raška, Odsek za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, na osnovu čl.45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i čl.36. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.64/15),

OGLAŠAVA IZLAGANjE NA JAVNI UVID
URBANISTIČKI PROJEKAT
ZA IZGRADNjU MHE “RAŠKA” NA RECI IBAR

Javni uvid trajaće 7 dana, od 17.07.2018.god. zaključno sa 23.07.2018.god. Materijal za javni uvid, biće izložen, svakog radnog dana, od 8.00 do 13.00 časova, u zgradi Opštinske uprave Raška, u svečanoj sali Opštine Raška i Odseku za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine (kancelarija br. 2).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal za rani javni uvid, Odsek za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć, u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Branko Kostić, dipl.inž.arh. – šef Odseka za urbanizam.

Obaveštavaju se i pozivaju organi, organizacije i javna preduzeća, koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata, da dostave mišljenja na izloženi materijal za javni uvid.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal, mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Opštinskoj upravi opštine Raška, Odseku za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, 36350 Raška, ul. Predraga Vilimonovića br. 1, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 23.07.2018.god.

Po završenom javnom uvidu, Opštinska uprava opštine Raška, Odsek za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine, priprema izveštaj o obavljenom javnom uvidu, koji usvaja Komisija za planove opštine Raška.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *